دسته بندی "تابلو ثابت"

در این قسمت از سری ویدئوهای مجله تخصصی تابلوسازی ال ای دی یاب، به بررسی موضوع لزوم یا عدم لزوم استفاده از مقاومت در ساخت تابلو ال ای دی ثابت می پردازیم. تحلیل و نتیجه گیری دقیق فنی توسط مهندس پرورش (کارشناس ارشد دانشگاه شریف) انجام شده است. با ما همراه باشید!

ادامه مطلب

تابلو سازی در مکان های عمومی و ابهامات قانونی در ساخت تابلو ال ای دی در سال های اخیر کش و قوس های فراوانی را به وجود آورده و ابهامات موجود در این زمینه گاها تابلوسازان و افراد شاغل در زمینه تابلوهای ال ای دی را با مشکل روبرو ساخته است. در این مقاله به […]

ادامه مطلب