دسته بندی "تابلو پیکسلی"

تابلو سازی در مکان های عمومی و ابهامات قانونی در ساخت تابلو ال ای دی در سال های اخیر کش و قوس های فراوانی را به وجود آورده و ابهامات موجود در این زمینه گاها تابلوسازان و افراد شاغل در زمینه تابلوهای ال ای دی را با مشکل روبرو ساخته است. در این مقاله به […]

ادامه مطلب

این روزها تابلوسازی و لوازم تابلو ال ای دی نیز مانند دیگر جنبه های زندگی ما تحت تاثیر پیشرفت فناوری قرار گرفته است. فناوری های روشنایی مدرن به مراتب از فناوری لامپ های رشته ای– که کارایی حداقلی نسبت به لامپ های ال ای دی دارند- فراتر رفته و آن را پشت سر گذاشته اند. […]

ادامه مطلب