دسته بندی "تابلو چلنیوم"

تابلو سازی در مکان های عمومی و ابهامات قانونی در ساخت تابلو ال ای دی در سال های اخیر کش و قوس های فراوانی را به وجود آورده و ابهامات موجود در این زمینه گاها تابلوسازان و افراد شاغل در زمینه تابلوهای ال ای دی را با مشکل روبرو ساخته است. در این مقاله به […]

ادامه مطلب