1 تا 3 وات 140 تا 260 لومن

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه