مقاومت

مقاومت (resistance) قطعه ای پرکاربرد ست که در مدارهای الکتریکی به منظور تقسیم ولتاژ وکنترل جریان استفاده می شود.

در تابلوهای ال ای دی نیز به منظور محدود کردن جریان عبوری از ال ای دی ها و درنتیجه جلوگیری از سوختن آن ها از این قطعه استفاده می شود؛ پس انتخاب درست و دقیق این قطعه برای تابلوهای ال ای دی با توجه به رنگ و شدت نور ال ای دی های به کار برده شده در آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقاومت ها از لحاظ نوع، مشخصات و کاربردشان، انواع مختلفی دارند. واحد آن اهم است و مقدارش از رابطه ی R=V/I بدست می آید.

توان یک مقاومت با مساحت بدنه(حجم مقاومت) نسبت مستقیم دارد؛ به این صورت که چون هرچه مساحت آن بیشتر باشد می تواند حرارت بیشتری را در واحد زمان به محیط اطرافش انتقال دهد، دارای توان بیشتری است. مقاومتی که برای بیشتر ال ای دی های معمولی مورد استفاده قرار می گیرد دارای توان یک چهارم وات است.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه