فلاشر

فلاشرها در واقع کیت هایی هستند که به دلیل دارا بودن افکت ها و ویژگی های جذابی همچون خاموش و روشن کردن دسته های ال ای دی به سبک های مختلف، چشمک زدن و امکان تغییر ملایم در رنگ ها و پر رنگ و کم رنگ کردن آن ها، برای افزایش جلوه و زیبایی و جلب توجه عموم در تابلوهای ثابت مورد استفاده قرار می گیرند.به عنوان مثال اگر نوشته ی تابلوی موردنظر” LED یاب ” باشد، فلاشر ال ای دی می تواند این امکان را فراهم آورد تا این کلمات به حالت چشمک زن و یا تغییر ملایم در رنگ ها روشن و خاموش شوند و جلوه زیبایی به وجود آورند.

فلاشرها در تعداد کانال ها و جریان های خروجی از هر یک از این کانال ها متفاوت هستند.

راه اندازی و مونتاژ فلاشرها سریع و بسیار ساده است.

مراحل مونتاژ فلاشرها:

موازی یا سری کردن ال ای دی ها بر اساس ولتاژ ۱۲ ولت و با توجه به ساختار مورد نظر.

متصل کردن خروجی ۱۲ ولت آداپتور به ورودی ولتاژ فلاشر ال ای دی دی( به جای اتصال مستقیم به ال ای دی ها).

مشخص کردن بخش های مورد نظر در تابلوی ثابت و جداسازی سیم مثبت و منفی برای هر بخش.

وصل کردن سیم های مثبت یا منفی در هر بخش به کانال ورودی مربوطه در فلاشر ال ای دی(بر اساس نوع فلاشر ال ای دی)

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه